Τί εννοούμε με τον όρο ‘’καρκίνος μαστού’’;

Ο ‘’καρκίνος του μαστού’’ είναι η ανάπτυξη ενός κακοήθους όγκου στην περιοχή του μαστού. Πρόκειται για έναν ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό παθολογικών κυττάρων, που προέρχονται είτε από τους μαζικό αδένα, είτε από τους γαλακτοφόρους πόρους. Τα καρκινικά κύτταρα σταδιακά εξαπλώνονται τόσο τοπικά στον μαστό, όσο και στους λεμφαδένες της μασχάλης και τελικά θα επεκταθούν σε απομακρυσμένα όργανα, δίνοντας μεταστάσεις.

…χρήσιμα στοιχεία!

-αποτελεί το συχνότερο τύπο καρκίνου στον γυναικείο πληθυσμό (το 25% νεοεμφανιζόμενων καρκίνων στο θήλυ φύλο)

-1 στις 8 γυναίκες θα προσβληθεί από τη νόσο 

-στην Ελλάδα 6000 γυναίκες κάθε χρόνο θα προσβληθούν

-η συχνότερη αιτία θανάτου σε γυναίκες ηλικίας 45-55 ετών παγκοσμίως

– το 75% καρκίνων μαστού εμφανίζεται μετά τα 50 έτη

 

Ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου;

Αρχικό Στάδιο

-ψηλαφητή ανώδυνη μάζα στο μαστό

-εκροή υγρού από τη θηλή (συνήθως αιμορραγικού)

Προχωρημένη Νόσος

-διόγκωση λεμφαδένων στην μασχάλη

-αλλαγή της υφής του δέρματος του μαστού (ερυθρότητα, εσοχή, πάχυνση)

-εισολκή (έλξη προς τα έσω) της θηλής

 

Υπάρχουν παράγοντες που ενισχύουν την προδιάθεση για εμφάνιση καρκίνου μαστού;

-Είναι γεγονός ότι σήμερα έχουν συσχετισθεί συγκεκριμένοι αιτιολογικοί παράγοντες με την εμφάνιση της νόσου. Συνοπτικά αναφέρουμε τους σημαντικότερους:

το θήλυ φύλο

η ηλικία. (Οι περισσότεροι ασθενείς προσβάλλονται από τη νόσο μετά τα 50 έτη,  ενώ πριν την ηλικία των 35 η νόσος είναι πιο σπάνια)

το οικογενειακό ιστορικό-κληρονομικότητα. Γυναίκες που έχουν έναν ή περισσότερους συγγενείς εξ ’αίματος  πρώτου βαθμού προσβεβλημένους από καρκίνο του μαστού, έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν την νόσο.Ο κληρονομικός καρκίνος μαστού συναντάται στο 5-10% των περιπτώσεων και οφείλεται σε μεταλλάξεις γονιδίων. 

η έμμηνος ρύση. Γυναίκες με πρώιμη εμμηναρχή (πριν τα 12 έτη) ή καθυστέρηση έναρξης της εμμηνόπαυσης (μετά τα 55 έτη) παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση της νόσου.

-η ατεκνία ή καθυστέρηση της πρώτης εγκυμοσύνης (μετά την ηλικίατων 30)

ιστορικό έκθεσης στην ακτινοβολία ή ακτινοθεραπείας

-η ορμονοθεραπεία υποκατάστασης

-το κάπνισμα

 

Πώς γίνεται ή διάγνωση της νόσου;

Για την ασφαλή διάγνωση του καρκίνου μαστού απαιτείται η ετήσια εξέταση από έναν εξειδικευμένο γενικό χειρουργό. Η σύγχρονη διάγνωση στηρίζεται στο τρίπτυχο κλινική εξέταση- απεικόνιση- βιοψία. 

Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει την επισκόπηση και ενδελεχή ψηλάφηση των μαστών από τον χειρουργό. Η απεικόνιση στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη μαστογραφία και τον υπέρηχο των μαστών. Όταν πραγματοποιούνται συστηματικά κάθε έτος από την ηλικία των 40 ετών αυξάνεται σημαντικά η πρώιμη ανίχνευση των καρκινικών όγκων στο μαστό.

 Τέλος όταν μετά από τις παραπάνω εξετάσεις υπάρχει κάποια ύποπτη εστία νόσου πρέπει να ακολουθήσει η κατευθυνόμενη βιοψία. Πρόκειται για την λήψη μικρού τμήματος ιστού από την βλάβη του μαστού με ειδικό εργαλείο και υπό την κατεύθυνση του υπέρηχου.

 Ο ύποπτος ιστός εξετάζεται μικροσκοπικά από τον παθολογοανατόμο και η έκθεσή του βάζει την ακριβή διάγνωση.

 

Υπάρχει τρόπος για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου μαστού σε αρχικό στάδιο;

Πράγματι η εκπαίδευση της γυναίκας στην αυτοεξέταση των μαστών είναι πολύ σημαντική για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου. 

Η αυτοεξέταση πρέπει να πραγματοποιείται κάθε μήνα και περιλαμβάνει την επισκόπηση των μαστών στον καθρέπτη και ακολούθως την ψηλάφηση των μαστών. Σε οποιαδήποτε υποψία οφείλει να επισκεφτεί τον γενικό χειρουργό.

Επιπλέον από την ηλικία των 40 ετών οι γυναίκες απαιτείται να πραγματοποιούν ετήσια μαστογραφία. Για γυναίκες μικρότερης ηλικίας, αλλά με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου μαστού λόγου βεβαρημένου ιστορικού, οφείλουν να πραγματοποιούν υπέρηχο μαστών ή μαγνητική τομογραφία μαστών, σε ετήσια ή/και εξαμηνιαία βάση, αλλά πάντα υπό τις κατευθυντήριες οδηγίες του θεράποντος γενικού χειρουργού.

 

Ποια είναι η θεραπεία του καρκίνου μαστού;

Από την στιγμή της διάγνωσης της νόσου απαιτείται μια πολύπλευρη συνεργασία πολλών ιατρικών ειδικοτήτων για την παροχή μιας εξατομικευμένης πλήρους  θεραπείας στον κάθε ασθενή. Ανάλογα τον τύπο του καρκίνου από την ιστολογική βιοψία, το μέγεθος του όγκου και την έκταση της νόσου (παρουσία ή μη διηθημένων μασχαλιαίων  λεμφαδένων-απομακρυσμένων μεταστάσεων) εφαρμόζεται αντίστοιχο θεραπευτικό πρωτόκολλο. Η θεραπεία περιλαμβάνει την χειρουργική επέμβαση, την ογκολογική θεραπεία και την ακτινοθεραπεία, καθώς επίσης την υποστήριξη από εξειδικευμένους ψυχολόγους, ψυχιάτρους και φυσικοθεραπευτές. Σε κάθε περίπτωση η σωστή ενημέρωση τους ασθενούς είναι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη  των  καλύτερων θεραπευτικών αποτελεσμάτων.