Διαφραγματοκήλες

Τι είναι οι διαφραγματοκήλη?

Οι διαφραγματοκήλες αποτελούν παθήσεις του οισοφάγου, που ουσιαστικά οφείλονται σε ανατομικές διαταραχές του διαφράγματος. Συγκεκριμένα η ‘οπή’ (τρήμα) του διαφράγματος μέσα από την οποία διέρχεται ο οισοφάγος από το θώρακα στην κοιλότητα της κοιλιάς διευρύνεται(‘χαλαρώνει’) με αποτέλεσμα μέρος του ανώτερου τμήματος του στομάχου να εισέρχεται στη θωρακική κοιλότητα.

Λόγω της διαφραγματοκήλης ο κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας δυσλειτουργεί με αποτέλεσμα την παλινδρόμηση γαστρικού περιεχομένου στον οισοφάγο.

  • Πόσους τύπους διαφραγματοκήλης έχουμε?

Δύο είναι οι κύριοι τύποι διαφραγματοκήλης:

-Η κατ’επολίσθηση διαφραγματοκήλη είναι η πιο συχνή. Ο κατώτερος οισοφάγος και τμήμα του στομάχου έλκονται στον θώρακα δια μέσου του οισοφάγειου τρήματος. (τύπος Ι)

παραοισοφαγοκήλη κατά την οποία το ανώτερο τμήμα του στομάχου εισέρχεται στο θώρακα δια μέσου του οισοφαγικού τρήματος παράλληλα με τον οισοφάγο ο οποίος όμως παραμένει στην θέση του. Είναι ο πιο επικίνδυνος τύπος διαφραγματοκήληςδιότι λόγω της πίεσης του στομάχου συχνά προκαλείται νέκρωση αυτού. (τύπος ΙΙ)

Μικτός τύπος διαφραγματοκήλης που πρόκειται για συνδυασμό των ανωτέρω. (τύπος ΙΙΙ)

-Σπάνια το μέγεθος του οισοφαγικού χάσματος μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα να εισέρχονται στον θώρακα ολόκληρος ο στόμαχος μαζί με κάποιο άλλο ενδοκοιλιακό όργανο. (τύπος ΙV)

  • Πού οφείλεται η διαφραγματοκήλη?

Η κύρια αιτία είναι η χαλάρωση των συνδέσμων που κρατούν τον κατώτερο οισοφάγο και το ανώτερο τμήμα του στομάχου στην φυσιολογική τους θέση. Αυτό ως ένα βαθμό είναι φυσιολογικό καθώς αυξάνεται η ηλικία. Ωστόσο φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν μια αυξημένη προδιάθεση η οποία υπό την επίδραση παραγόντων που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση (έντονη άσκηση, δυσκοιλιότητα, βήχας, έντονος έμετος, παχυσαρκία) συντελούν  στην δημιουργία διαφραγματοκήλης.

  • Ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου?

Οι περισσότεροι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί. Όταν εμφανιστούν τα συμπτώματα αυτά αφορούν κυρίως ενοχλήματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (καούρα, αναγωγές γαστρικού περιεχομένου, ερυγές, δυσκαταποσία).

Σε περιπτώσεις όμως ευμεγέθους διαφραγματοκήλης λόγω της πίεσης των πνευμόνων και της καρδιάς παρατηρείται επιπλέον

-ταχυκαρδία

-δύσπνοια

-αίσθημα βάρους στο θώρακα

  • Ποιες εξετάσεις χρειάζονται για την διάγνωση της διαφραγματοκήλης?

Για την ακριβή διάγνωση της νόσου απαιτούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

-Oισοφαγοσκόπηση-γαστροσκόπηση. Μας επιτρέπει να αποκλείσουμε την παρουσία κακοήθους όγκου στην περιοχή, καθώς επίσης μας αποκαλύπτει την πιθανή παρουσία οισοφαγίτιδας από την παλινδρόμηση του γαστρικού περιεχομένου.

-Ακτινοσκόπηση με λήψη ακτινοσκιερού υγρού (βάριο) 

-Αξονική τομογραφία θώρακος και άνω κοιλίας. Μας αποκαλύπτει με ακρίβεια την ανατομική περιοχή της διαφραγματοκήλης

-Μανομετρία υψηλής ανάλυσης (High Resolution Manometry). Mας δίνει πληροφορίες για την κινητικότητα του οισοφάγου καθώς επίσης και την πίεση στον ΚΟΣ

2020 - Ράπτης Δημήτριος All Rights Reserved. Designed & Developed by Dimitris Dortas